#cap1

ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING

Faculty

Name
Dr. U. Srinivasa Rao
Dr.M.Lordwin Cecil Prabhaker
Dr. G.V.S.S.Sarma
Mr. V. Srinivas
Mr. M. Suman
Mr. K. Kishore
Mr. T.S.S.N.Pavan Kumar
Mr. J. Brahmaiah Naik
Mr. K. Vijaya Vardhan
Mr. S. Naga Raju
Mr. G. Harish
Mr. B. Harish
Mr. J. Veerayya
Ms. P.Sandhya Rani
Ms. V.Sai Prasanna
Mr. SK. Baji Babu
Ms. J.Naga Lakshmi
Mr. M. Pitchaiah
Mr. Y. Ratna Babu
Ms. B. Renuka
Ms.P.V.N.Lakshmi
Ms. C.K.Megha Latha
Ms. P.Vijaya Lakshmi
Ms. V.Aswini
Mr. Md. Taj
Mr. Sk.Bajid Bi
Ms. K.Pratyusha
Ms. K. Himabindhu
Ms. K. Malathi Santhoshini
Mr. D.Avinash Babu
Ms. A.Durgabai
Ms. K. Roja
Ms. B.V.Purnima
Ms. G.Kalpana Devi
Ms. G. Mallika
Mr.J. Srinivasu
Mr.A.Veera Babu
Mr.P Kali Anand Kumar
Mr.Shyam Prasad Reddy
Mr.Jeldi Swarna Latha
Mr.S.Gopi