#cap1

ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING

Faculty

-->
Name
Dr.SK.Jakir Hussain
Mr. U. Srinivasa Rao
Mr. M. Suman
Mr. K. Kishore
Mr. T. S. S. Naga Pavan Kumar
Mr.Y.Ratna Babu
Mr. V.Srinivas
Mr. J. Brahmaiah Naik
Mr. K. Vijay Vardhan
Mr. S. Naga Raju
Mr. Md. Taj
Mr.sarang kumar
Mr. G. Harish
Mr. J. Veerayya
Mr. B. Harish
Ms. P. Vijaya Lakshmi
Mr. N. Ajay Nagendra
Mr.H.Abhilash
Ms. P. Sailaja
Ms. V. Aswini
Ms. P.V.N.Lakshmi
Mr. M.Pitchaiah
Mr. I.Akhilesh
Mr.P.sumhaehalam
Mr. Ch.Yehoshuva
Ms.B.Renuka
Mr.C.K.Megalatha
Mr. Sk.Bajidbi
Ms. A.Durgabai
Mr. V.Vijay
Ms. K. Pratyusha
Mr. B.Jairam Naik
Mr. K.EswarChaitanya
Ms. J. Naga Lakshmi
Mr. Sk.Baji Babu
Mr K.Prakasarao
Ms.Panthagani Sandhya Rani
Mr. V.Sai Prasanna
Ms. N.Sowjanya
Mr. M.V.Kishore
Ms. T. Rajya Lakshmi
Ms.K.Srilakshmi
Mr.M.Sreenivasa Rao
Mr.M.Srinivasa Rao
Mr.M.Bujji Babu
Mr.David Brinard
Mr.G.S.S.Gopinath
Ms.Vijayalakshmi