#cap1

ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Faculty

Name
Dr.M.Venkatesan
Dr.Y.Ravindranath Tagore
Dr. A. Hanumaiah
Mr. A. N. Venkateswarlu
Mr. B. JayaBabu
Mr. M. V. Sudarsan
M. Divya
Mr. M. Suman
Mr. K. Rajesh
Mr. G. Ramesh
Mr. Mahaboob Shareef Syed
U. Naga Bhanu
M. Naga Raju
Mr. V. S. L. Tirumala
Mr. G. Siva Sankar
Mr. G. Laksmi Narayana
Mr.A.Satya Sairam
Mr. M.Hanumantha Rao
Mr. Sk. Afroz
Ms. K. Rajani
Mr. S. Rajesh Kumar
Mr. P.Venkata Subba Rao
Mr. P.Sharuk Khan
Ms.V.Nagamani
Ms. P .Ramyalatha
Mr.Y.Narasimha Rao
Mr.D.Purna Chandra Rao