#cap1

ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Faculty

Name
Dr.M.Venkatesan
Dr.P.Elangovan
Dr. A. Hanumaiah
Mr. A. N. Venkateswarlu
Mr.Y.Ravindranath Tagore
Mr. B. JayaBabu
Mr. M. V. Sudarsan
M. Divya
Mr. M. Suman
Mr. K. Rajesh
Mr. G. Ramesh
Mr. Mahaboob Shareef Syed
U. Naga Bhanu
M. Naga Raju
Mr. V. S. L. Tirumala
Mr. G. Siva Sankar
Mr. G. Laksmi Narayana
Mr.A.Satya Sairam
Mr.Sk.Bilal
Mr. M.Hanumantha Rao
Mr.M.Harsha Vardhan
Mr. Sk. Afroz
Ms. K. Rajani
Ms. P .Ramyalatha
Mr.D.Purna Chandra Rao
Mr. P.Kali Anand Kumar
Mr. K.Sandeep Kumar