#cap1

ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

Faculty

Name
Dr.Hanumaiah
Dr.P.Kishore kumar
Dr.P.Sekhar
Dr.M.Venkatesan
Mr.M.V.Sudarsan
Mr.A.Naga Venkateswarlu
Mr.B.Jaya Babu
Mr. Y. R.Tagore
Mr.M.Shareef
Mr.M. Suman
Mr.K.Rajesh
Mr.G. Ramesh
Ms.K.Rajani
Mr. G. Siva Sankar
Mr.M.Naga Raju
Ms.V.S.L.Tirumala
Ms. U.Naga Bhanu
Mr. G. Lakshmi Narayana
Ms. M.Divya
Mr.B. Srinivasa Raju
Mr.P.Venkata Subba Rao
Mr. B.Pakkiraiah
Mr. Y.Ratnakar
Ms.V.Naga Lakshmi
Mr. K.Sreekanth
Mr.D.Emmanuel
Mr.S. Rajesh Kumar
Mr.M.Hanumantha Rao
Ms.G.Lakshmi hari priyanka
Mr. K.Sandeep Kumar
Ms. A. Gayathri
Mr. Sk. Afroz
Mr. K.Raghavaiah
Ms. K.C.Sravanthi
Mr.Ch.Suresh